Kjøpsinformasjon

Det er 18 års aldersgrense for handel i nettbutikken.

Informasjon
Det taes forbehold om feil, mangler og/eller utelatelser i bilder, linker, priser og annet på våre nettsider og i våre butikker. Dette forbehold gjelder også sammenhenger i informasjon, f.eks. sammenheng mellom produktspesifikasjoner og produktbilder.

Pris
Prisene på våre Internett-sider er ikke bindende. Produktutvalg og priser kan endres uten forutgående varsel. Kjøpere med varer i bestilling skal informeres hvis spesifikasjoner og/eller priser endres. Forsendelsesomkostninger kommer i tillegg til oppgitte priser.

Leveranse
Bestilte varer leveres i utgangspunktet til nærmeste Poststed som er angitt av kjøperen.
Det er ikke sendings/sporingsnummer på brevsendinger.
Forsendelse "Pakke i postkassen" og "Pakke" har sendings/sporingsnummer.
Antrade As fraskriver seg ethvert ansvar for forsendelsen når forsendelsen er levert tranportør.
For uavhentet pakke eller brev som sendes i retur på grunn av at forsendelsen ikke har blitt hentet blir kunde fakturert for frakt/returfrakt og omkostninger.
Hvis varen(e) som bestilles er utgått, eller av andre grunner ikke kan leveres, skal kunden informeres uten ugrunnet opphold. I slike tilfeller kan bestillingen, eller deler av denne, kanselleres dersom kunden ikke finner, eller ikke ønsker, erstatningsvarer. Vi kan verken økonomisk, eller på andre måter gjøres ansvarlig for hendelser og/eller forhold vi ikke har kontroll over (force majeur). I slike tilfeller skal berørte kunder holdes orientert.

Eiendomsrett
Alle varer er vår eiendom i sin helhet til hele kjøpesummen er betalt. Kjøperen er ansvarlig for at varer og originalemballasje er ubeskadiget og i god stand til eiendomretten er overført fra oss.

Retur
Eventuell retur må gjøres innen 10 dager, og varen må være ubeskadiget, og ligge i uåpnet originalpakning. Ikke lagerførte vare(r) som er bestilt -og utgåtte varer kan ikke returneres. Retur skal avtales p? forhånd. Kopi av tilsendte faktura skal alltid returneres sammen med varen. Ved tilbakebetaling vil et returgebyr på 15% av varens kjøpspris bli fratrukket kjøpesummen. Forsendelsesomkostninger ved retur dekkes av kjøperen, og retur skjer p? kjøperens risiko.

Reklamasjon
Dersom mottatt produkt har en feil eller er defekt, har du full returrett så lenge feilen ikke skyldes skade under transport eller feil bruk. Returer skal IKKE sendes i oppkrav til oss. Retur som sendes i oppkrav vil ikke bli hentet med mindre annet er avtalt. Retten til reklamasjon følger kjøpslovens frister.
Ikke send varer i retur uten at dette er avtalt med oss på forhand.
Vi fraskriver oss ansvar for feilkonsekvens. Om feil eller defekt på en vare fører til skader på andre produkter eller gjenstander, vil vi kun erstatte det defekte produkt.

Korrekt bruk
Brukeren er ansvarlig for bruken av produkter kj?pt hos oss gjøres i henhold til brukermanualer og annen informasjon om produktet. Brukeren plikter selv å innhente de nødvendige opplysninger og tilegne seg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for sikker og ansvarlig bruk av produktet. Ved kjøp av LiPo og Li-On batterier er det meget viktig at man har satt seg inn i eventuelle farer ved bruk av slike produkter.
Vi er ikke ansvarlig for skader og andre forhold som kan oppstå ved bruk av produkt(ene). 

Angrerett
Ved heving av kjøp henviser vi til  angrerettloven
Beskjed om heving av kjøpet skal medeles oss innen 14 dager etter du har mottat varen.
Link til angrettskjema finner du her. Fyll ut skjema og send det inn til oss på email eller pr. post.
For refusjon av varen må varen leveres tilbake uåpnet, ubrukt, inkludert alt innhold, samt i ubrutt original embalasje. Dersom produktet leveres tilbake mangelfullt eller skadet, vil det bli trukket et beløp i forhold til det verditapet skaden eller manglene utgjør. Kjøper er ansvarlig for kostnader forbundet med returfrakt og transport.
Ved bedriftskjøp gjelder kjøpsloven.